';

1.

Poskytujeme komunální služby při zajišťování zimní a letní údržby komunikací, péči o parkovou, komunikační, soukromou a ostatní zeleň. Zabýváme se nakládáním s odpady v rozsahu zahrnujícím jejich odstraňování z veřejných prostranství, svoz a likvidaci, vyklízení nebytových prostorů atd.

2.

Nabízené služby zajišťujeme moderní výkonnou technikou a odborně způsobilými pracovníky.

3.

Cílem a snahou naší společnosti jsou především dobré, korektní a oboustranně výhodné vztahy s našimi obchodními partnery, mezi něž patří především územní samosprávné celky (obce, města), správci nemovitostí, průmyslové a obchodní společnosti, stavební firmy a fyzické osoby.

Údržba komunikací

Image
Komplexní údržba komunikací
Údržbu komunikací provádíme za pomoci rozsáhlého firemního vozového parku zahrnujícího výkonné silniční zametací vozy s možností oboustranného metení, chodníková zametadla, kropicí vůz a další techniku. Služby spojené s poskytováním celoroční komplexní údržby komunikací jsou jednou z našich firemních priorit. Údržbu komunikací zajišťujeme v širokém rozsahu, od kratších úseků chodníků, přes údržbu komunikací v areálech obchodních středisek a výrobních společností, až po údržbu rozsáhlé mnohakilometrové sítě městských a obecních komunikací.
 • V jarním až podzimním období provádíme:

  strojní čištění vozovek, parkovišť a chodníků

  ruční čištění hůře přístupných zpevněných ploch a dočišťování po strojním čištění

  kropení a splachování vozovek

  čištění odvodňovacích zařízení, jako jsou žlaby, vpusti a trativody

  chemickou likvidaci prorůstajícího plevele na zpevněných plochách

 • V zimním období provádíme:

  sjízdnost a schůdnost vozovek, parkovišť a chodníků hrnutím sněhu a posypem inertními nebo chemickými materiály

  rozvoz a doplňování posypových materiálů

  odvoz přebytečného sněhu

  chemickou likvidaci prorůstajícího plevele na zpevněných plochách

 • Jaro
  jarní údržba komunikací po zimě
 • Léto
  letní úklid, likvidace plevele
 • Podzim
  podzimní příprava komunikací na zimu
 • Zima
  zimní údržba, úklid sněhu

Údržba zeleně

Image
Údržba zeleně
Na plochách zeleně provádíme:
strojní sečení travnatých ploch a výhrab listí
strojní odstraňování psích exkrementů a ostatního odpadu
údržbu zanedbaných ruderalizovaných ploch
výsadbu okrasných dřevin včetně realizačního projektu a následné péče
běžné sezónní ošetřování dřevin i odbornou péči o vzrostlé stromy („arboristiku“), spočívající v provádění všech základních typů řezů – bezpečnostního, zdravotního, redukčního a tvarovacího
ochranu dřevin proti chorobám a škůdcům pomocí chemických přípravků
kácení vzrostlých stromů včetně rizikového, prováděného pomocí hydraulické plošiny
sezónní zálivku mladých výsadeb dřevin, mulčování výsadeb a odplevelení záhonů a keřových skupin, a to jak mechanické, tak chemické
zakládání travnatých ploch
vysazování sezónních květinových záhonů a následná péče o ně
osázení a údržbu mobilní zeleně

Odvoz odpadu

Image
Odvoz odpadu
Pomocí vlastní svozové techniky zajišťujeme:
pronájem kontejnerů o objemu 3 m3, 9 m3 a 11 m3 za účelem odvozu zeminy, suti, komunálního odpadu, černých skládek atd.,
pravidelné odstraňování a likvidaci odpadu z ploch zeleně a komunikací,
pravidelné vysypávání odpadkových košů umístěných na veřejných prostranstvích a svoz kontejnerů na odpad,
vyklízení nebytových prostor – sklepů, půd apod.
Naše certifikáty

One of the main goals of the Falky, s. r. o. company is to achieve a high quality production and delivery of its products (without defects) to the customers. This goal can be achieved only by a coordinated procedure during all the operations within the value-creating chain. The suppliers are an integral part of this chain.

Image module
Image module
Image module
Fotogalerie

Aktuality

Adresa:
FALKY spol. s r.o.
Kaštanová 637/141e, 617 00 Brno
Kontakt:
543 211 050
falky@falky.cz
Obchodní informace:
IČ: 28297849
DIČ: CZ28297849