• ÚDRŽBA KOMUNIKACÍ Letní i zimní údržba komunikací s pomocí rozsáhlého firemního strojového parku.
  • ÚDRŽBA ZELENĚ Péče o parkovou, komunikační, soukromou a ostatní zeleň včetně mobilní zeleně.
  • ZPRACOVÁNÍ ODPADU Odstraňování odpadu, svoz a likvidace, vyklízení nebytových prostorů, apod.

Falky Poskytujeme komunální služby při zajišťování zimní a letní údržby komunikací, péči o parkovou, komunikační, soukromou a ostatní zeleň. Zabýváme se nakládáním s odpady v rozsahu zahrnujícím jejich odstraňování z veřejných prostranství, svoz a likvidaci, vyklízení nebytových prostorů atd.

Nabízené služby zajišťujeme moderní výkonnou technikou a odborně způsobilými pracovníky.

Falky

Cílem a snahou naší společnosti jsou především dobré, korektní a oboustranně výhodné vztahy s našimi obchodními partnery, mezi něž patří především územní samosprávné celky (obce, města), správci nemovitostí, průmyslové a obchodní společnosti, stavební firmy a fyzické osoby.

Tel/fax: 543 211 050
E-mail: falky||faFLlky|cz

Sídlo společnosti:
FALKY spol. s r.o.
Kaštanová 637/141e
617 00 Brno

Jak se k nám dostat: