Komplexní údržba komunikací

Údržbu komunikací provádíme za pomoci rozsáhlého firemního vozového parku zahrnujícího výkonné silniční zametací vozy s možností oboustranného metení, chodníková zametadla, kropicí vůz a další techniku. Služby spojené s poskytováním celoroční komplexní údržby komunikací jsou jednou z našich firemních priorit. Údržbu komunikací zajišťujeme v širokém rozsahu, od kratších úseků chodníků, přes údržbu komunikací v areálech obchodních středisek a výrobních společností, až po údržbu rozsáhlé mnohakilometrové sítě městských a obecních komunikací.

V jarním až podzimním období provádíme:

  • strojní čištění vozovek, parkovišť a chodníků
  • ruční čištění hůře přístupných zpevněných ploch a dočišťování po strojním čištění
  • kropení a splachování vozovek
  • čištění odvodňovacích zařízení, jako jsou žlaby, vpusti a trativody
  • chemickou likvidaci prorůstajícího plevele na zpevněných plochách

Přes zimní období zajišťujeme:

  • sjízdnost a schůdnost vozovek, parkovišť a chodníků hrnutím sněhu a posypem inertními nebo chemickými materiály
  • rozvoz a doplňování posypových materiálů
  • odvoz přebytečného sněhu
Falky Falky Falky

Tel/fax: 543 211 050
E-mail: falky||faFLlky|cz

Sídlo společnosti:
FALKY spol. s r.o.
Kaštanová 637/141e
617 00 Brno

Jak se k nám dostat: